News and Notices

भजनी नगरपालिकालाई कैलाली जिल्लाकै आठौँ खुल्ला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा /

भजनी नगरपालिकालाई कैलाली जिल्लाकै आठौँ खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा समारोह मिति२०७४/०७/२७ गते सुसम्पन्न भयो /

भजनी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव श्री मेघनाथ पाध्याज्यूको स्वागत कार्यक्रम .. २०७४/०६/२६

भजनी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सरुवा भइ आउनु भएका कार्यकारी अधिकृत उपसचिव श्री मेघनाथ पाध्याज्यूको स्वागत कार्यक्रम ... २०७४/०६/२६

भजनी नगरपालिका कार्यालयका निमित्त कार्यकारी अधिकृत श्री नारायण बहादुर बिष्टज्यूको बिदाई कार्यक्रम ...

भजनी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका निमित्त कार्यकारी अधिकृत श्री नारायण बहादुर बिष्टज्यूको बिदाई कार्यक्रम ...
२०७४/०६/२०

Vacancy

Vacancy for Engineer and Heavy Driver...

ICT training is Running from 2072/12/15 to 2072/12/17

In this program Ward secretary, municipality staff and social mobiliser are pariticipated