तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो

धेरै राम्रो
50% (13 votes)
धेरै नराम्रो
0% (0 votes)
राम्रो
35% (9 votes)
नराम्रो
15% (4 votes)
Total votes: 26